theme/default/images/header.gif Piratenpartij
Voor een vrije informatiesamenleving.

Startpagina » Algemeen » Persberichten » Lachgasbranche komt met alternatief voor verbod en vraagt VWS om overleg
Lachgasbranche komt met alternatief voor verbod en vraagt VWS om overleg [bericht #16200] Thu, 21 May 2020 13:39
Persberichten Piraten is op dit moment afwezig  Persberichten Piraten
Berichten: 54
Geregistreerd: May 2013
PERSBERICHT ONDER EMBARGO TOT VRIJDAGOCHTEND 

View this email in your browser ( https://mailchi.mp/46e18e7f5da2/lachgasbranche-komt-met-alternati ef-voor-verbod-en-vraagt-vws-om-overleg?e=7dccd48dc6)
PERSBERICHT ONDER EMBARGO TOT VRIJDAGOCHTEND
Lachgasbranche komt met alternatief voor verbod en vraagt VWS om overleg

Lachgasondernemers hebben zich verenigd in de Branchevereniging van Verantwoordelijke Lachgas Leveranciers (BVLL) om samen met de overheid de maatschappelijke onrust rond lachgas weg te nemen en een oplossing te bieden voor de gesignaleerde problematiek rond de verkoop en consumptie van lachgas. Als eerste maatregel tegen de ervaren overlast is een breed gedragen gedragscode opgesteld door de branche.
Download Gedragscode ( https://bvll.us19.list-manage.com/track/click?u=67e3815382b0af5a1 dabc1053&id=988114529c&e=7dccd48dc6)
Lachgas is sinds 2016 opgenomen in de Warenwet, zonder verdere regels rond de verkoop. Meerdere instanties, waaronder de Nederlandse politie en het Trimbos-instituut, hebben bij het ministerie van VWS aangedrongen op regelgeving. Desondanks sprak staatssecretaris Blokhuis zich in december 2019 uit voor een verbod op lachgas onder de Opiumwet, terwijl de risico’s van lachgas relatief gering zijn en ondernemers in toenemende mate financieel afhankelijk zijn van de distributie van lachgas. Ondernemers en instanties vrezen dat een verbod niet alleen moeilijk te handhaven zal zijn, maar er vooral toe zal leiden dat de verkoop van lachgas zich oncontroleerbaar onttrekt aan het reguliere circuit, zonder toezicht op kwaliteit of leeftijd.

Daarom heeft de branche besloten de handen ineen te slaan. In onderling overleg hebben de lachgasondernemers, verenigd in de BVLL, regels rond de verkoop van lachgas opgesteld, zoals handelsvoorwaarden, een minimum verkoopleeftijd van 18 jaar en aandacht voor voorlichting. Deze regels sluiten aan bij de aanbevelingen van het CAM uit december 2019. De lachgasondernemers vragen om aandacht voor de gedragscode en om erkenning van de branchevereniging als gesprekspartner van de overheid. De komende tijd zal de BVLL in contact treden met de betrokken ministeries en andere betrokken instanties om de gedragscode onder de aandacht te brengen en aan te tonen dat zelfregulering een goed alternatief is voor een verbod. Daartoe hebben de ondernemers van de BVLL een brief verstuurd aan de staatssecretaris die hij vrijdag 22 mei ontvangt.
Brief aan VWS - Staatssecretaris Blokhuis (Christen Unie) ( https://bvll.us19.list-manage.com/track/click?u=67e3815382b0af5a1 dabc1053&id=4a17b071c8&e=7dccd48dc6)
De brief wordt morgen ook geleverd aan:
* De minister van Justitie en Veiligheid, de heer F. Grapperhaus
* De Nederlandse politie, landelijk portefeuillehouder ondermijning, mevrouw H. Ekelmans
* De woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer op het gebied van preventie
* Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA
* Inspectie Leefomgeving en transport ILT
* Koninklijke Horeca Nederland KHN
* Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG

De komende tijd zal de BVLL in contact treden met de betrokken ministeries en andere betrokken instanties om de gedragscode onder de aandacht te brengen en aan te tonen dat zelfregulering een goed alternatief is voor een verbod.

============================================================
Niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Has Cornelissen 06-42270850 / ** info@bvll.nl (mailto:info@bvll.nl)
** Twitter ( https://bvll.us19.list-manage.com/track/click?u=67e3815382b0af5a1 dabc1053&id=59e275cd8b&e=7dccd48dc6)
** Facebook ( https://bvll.us19.list-manage.com/track/click?u=67e3815382b0af5a1 dabc1053&id=718c328fee&e=7dccd48dc6)
** Website ( https://bvll.us19.list-manage.com/track/click?u=67e3815382b0af5a1 dabc1053&id=5c3b172589&e=7dccd48dc6)
** Email (mailto:info@bvll.nl)
** Instagram ( https://bvll.us19.list-manage.com/track/click?u=67e3815382b0af5a1 dabc1053&id=3aab06ada4&e=7dccd48dc6)
Copyright © 2020 BVLL, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website, or attended one of our meetings or are a member of BVLL

Our mailing address is:
BVLL
postbus 3043
Hoofdorp, Nh 2130KA
Netherlands
Want to change how you receive these emails?
You can ** update your preferences ( https://bvll.us19.list-manage.com/profile?u=67e3815382b0af5a1dabc 1053&id=cbe917fe27&e=7dccd48dc6)
or ** unsubscribe from this list ( https://bvll.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=67e3815382b0af5a1 dabc1053&id=cbe917fe27&e=7dccd48dc6&c=8e72587dc9)
.
Email Marketing Powered by Mailchimp
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_news letter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&a mp;aid=67e3815382b0af5a1dabc1053&afl=1

#####################

NIET VOOR PUBLICATIE:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Piratenpartij: pers@piratenpartij.nl

Piratenpartij Nederland -

De Piratenpartij is een in 2006 opgerichte politieke partij die wereldwijd streeft naar bescherming van burgerrechten en -vrijheden; vrij gebruik van, en toegang tot, informatie en technologie; en transparantie van het politieke bestel, overheden en andere machtsconcentraties. De Piratenpartij streeft binnen deze context naar een open samenleving waarin het bevorderen en delen van innovatie, cultuur, wetenschap en onderwijs centraal staan. De Piratenpartij is aangesloten bij de Pirate Parties International (PPI). Deze in Brussel gevestigde non-gouvernementele organisatie (NGO) heeft als doel de ruim veertig nationale Piratenpartijen te ondersteunen.
Vorige onderwerp: Tegengeluid bij burgerinitiatief tegen het Nieuwe Zandpad in Utrecht
Naar forum gaan:
  


Huidige tijd: Wed Aug 12 20:26:01 CEST 2020