theme/default/images/header.gif Piratenpartij
Voor een vrije informatiesamenleving.

Startpagina » Organen » Ledenraad-Discussie » Notulen Ledenraadsvergadering 2014-02-11
Notulen Ledenraadsvergadering 2014-02-11 [bericht #7307] Tue, 18 February 2014 23:20
AlexHaan is op dit moment afwezig  AlexHaan
Berichten: 33
Geregistreerd: May 2013
Notulen template: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergaderingtemplate

Vergadering ledenraad 2014-02-11; 20:30-21:30

Vorige vergadering: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20140204
Volgende vergadering/agenda: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20140218

Aanwezig LR: Alex, Arnoud, Danny, David, Michiel, Jan, Khannea, Peter, Roland, Samir
Aanwezig anders: Ber, Thorwald, Harmke, Thijs, Lisa, Henk

Afwezig LR met kennisgeving: Gijs
Afwezig LR zonder kennisgeving:
https://wiki.piratenpartij.nl/orgaan:ledenraad

- Aanstellen voorzitter: Thorwald
- Aanstellen notulist: Alex
- Aanstellen geluidsopname maker: Alex

Chatlog Mumble staat onderaan deze pad.
Audio staat hier: https://owncloud.piratenpartij.nl/public.php?service=files&t= beeb650c87b73c471504ffd0624ffb42

Agenda:

1. Vaststellen agenda:


1.0 ALV 16 februari 2014
- LR is verantwoordelijk
- Wie is voorzitter?
- Wie regelt de audiostream?
- Hoe kunnen de leden kandidaten afwijzen?
- Hoe zal er gestemd worden op de overige kandidaten om de volgorde vast te stellen?
- In [Algemeen] zijn vragen gesteld door kandidaten (Rogier en Charif) Wie gaat die beantwoorden?
- Besluiten of de kandidaten die door de kiescommissie zijn afgewezen (Marcel), of andere situatie (Samir) aan de eisen hebben voldaan om zich toch te mogen presenteren op de ALV

Voorzitter is Bokkie, maar die is er nog nieuw.
Ondersteuning Bokkie tijdens ALV:
- Ikke
- David
Tijdschema van David wordt besproken. Opmerking over overgang tussen sprekers, maar daar is uitlooptijd+pauze voor.
Discussie over of en wanneer de kiescomissie hun advies zou moeten geven; voor/na groepjes presentaties, of pauze opsplitsen.
Presidum+hulp gaat de planning met input van de LRvergadering invulling geven.

Stemmethode:
- voorstel Samir: twee Condorcet rondes: eentje over aantal op lijst stemmen, tweede over rangorde kandidaten.
- en David om gewoon Schulze (a la preftools) te gebruiken met rangorde en ja/nee
Voorstel: Schulze methode gebruiken om rangorde van alle kandidaten te bepalen met daarnaast per kandidaat een ja/nee stem als advies aan de ledenraad. Waarbij uitgangspunt is dat een kandidaat een simpele meerderheid voor moet hebben.
Voor: David, Dulf, Peter, Arnoud, Alex, Khannea, Jan,
Voor via de mail: Gijs, Jaime, Raymond
Onthouding: Samir, Danny, Herma, Robske
Dit is aangenomen

Vraag van Rogier:
We staan zes dagen voor de ALV, en ik maak me zorgen of er wel wat gebeurt. Op de website staat nog steeds geen aanvangsttijd laat staan een agenda voor komende zondag. Wat worden de mogelijkheden voor machtigingen en deelname op afstand? Welke dingen worden wel en niet behandeld?

Discussie over Ahmed's vraag waarom hij niet als kandidaat geregistreerd staat. Over het algemeen zegt de LR dat hij rijkelijk te laat was met het aanmelden. Samir vind het [moet opname naluisteren 1:20+ voor quote] erg jammer.

Argure regelt geluid en basis om te streamen. Samir Access Point. Argure koopt SIM (krijgt geld Bob)


Discussie over 'mail Steven' over deelname PPEU.
voorstel: De ledenraad besluit om aan de ALV een positief advies voor deelname als Ordinary Member aan PPEU voor te leggen.
Voor: David, Dulf, Herma, Alex, Samir, Jan, Arnoud, Roland
Voor via de mail: Robske, Gijs, Jaime, Raymond
Daarmee zijn er tien stemmen voor en is er een meerderheid behaald - hopelijk komen er nog meer stemmen om een breed draagvlak te hebben.


Alex stuurt de twee voorstellen als mail naar de LR lijst.Herma gaat verder met haar onderzoek betreffende PPNL-Nijmegen.
Lisa benoemd dat men online druk in de weer is met deze situatie en dat het voor [opname rond 2:00]. Het bestuur is hier op dit moment druk mee bezig en het beste op de hoogte.

De Ledenraad wacht onderzoeken af en zet dit de volgende week op de agenda.

-----------------------------------------1.1 - Ingebracht punt van Lisa (mail 2014/02/04 15:51)
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2 014/01/28/rapport-onderzoek-internetstemmen-voor-kiezers-in-het-b uitenland.html
Ik wil graag dat de ledenraad hier, in het kader van ons politieke standpunt omtrent remote participation, naar kijkt en zich hierover uitspreekt. Mijns inziens is hier, gezien de samenstelling van ons partijprogramma, enige haast bij.


1.2 (bestuur's/Dirk Poot's) persbericht NOS over Erwin Lensink (o.a. ingebracht door Frank87 en Samir, d.d. Sat 2014/2/8 23:05)
http://nos.nl/artikel/608207-waxinelichthoudergooier-op-kieslijst .html

- kunnen de uitlatingen van afgelopen dagen in de pers verlopen buiten de leden op (aka vertegenwoordiging van de leden via de LR)

- is het gewenst geruchtmakende personen op de kieslijst te hebben (ps, dit is blijkbaar wel de enige manier om in de pers te komen helaas)

- Presentatie feitenonderzoek; wat kunnen we hieruit leren?


1.3 actie https://thedaywefightback.org/
(ingebracht door Frank87, d.d. Sat 2014/2/8 21:53)


1.4 0pzeggen lidmaadschap PP door Robert Brink
(ingebracht door Robert, Mon 2014/2/10 13:58)


1.5 standpunt legalisering softdrugs
(ingebracht door Michel Mix, Mon 2014/2/10 17:12)

- actie: het lid Michel Mix heeft opgemerkt dat dat niet op de pp-nl website terug te vinden is
- actie: er moet een antwoord teruggestuurd worden aan Michel

> Ik zie recent op https://twitter.com/Piratenpartij echter ook
> opmerkingen over het legaliseren van softdrugs. Dat vind ik niet
> terug op jullie website. Wat is daarvoor het officiële
> partijstandpunt?
> Met vriendelijke groeten,
> Michel Mix
Staat wel in EU programma (Volksgezondheid)

ns
1.6 verkiezingsprogramma
(ingebracht, wederom, door Steven)
zie mail Fri 2014/2/7 22:41 "Concept verkiezingsprogramma EP2014 - ter beoordeling"


Hoi Arnoud,
Ik bekijk net jullie agenda voor morgen en daar mis ik het verkiezingsprogramma.
Nu verwacht ik niet dat dit nu al uitgebreid behandeld wordt maar wij (de programmacommissie) willen graag weten wanneer wij uitsluitsel hebben over punten die geschrapt/aangepast moeten worden. Is het mogelijk om daar wel een besluit over te nemen?
Groet, Stevenx. w.v.t.t.k.
x. Sluiting van de vergadering.

Agendapunten:
- Mail (zie ook vorige week) van Steven 30 januari 'Motie Russchenberg: Ratficeren verdragen Parijs/Warschau' aangenomen op ALV. Te nemen acties:
- Iedereen heeft dit voor de vergadering doorgenomen / besproken / bestuurskandidaten voorgedragen/geopperd
- Stemmethode en procedure ALV (zie ook vorige week)
- conclusie Samir, David, Alex over stemmethodiek
- conclusie David, presidium over gang van zaken

Overgebleven agendapunten vorige vergadering(en):

- Inzetten verbetertraject kiescommissie.
-- Alle procedures beter vastleggen
- Toegang presidium tot mailinglijst : uitslag stemming als dit al niet afgerond is - notitie: dit betrof de bestuurs-ledenraad lijst.
=> Het bestuur heeft zich tegen het voorstel uitgesproken, er is verder geen stemming afgerond
- Behandeling komende ALV, draaiboek opstellen samen met presidium?
- Begroting 2014; voortgang Bob / 'brinkie'?

- afgelopen jaar reflecteren (rapportje)
- campagne 2014
- roadmap waar gaan we naartoe?
- taakverdeling - verder?
- klacht van Roberto tegen Henk; mail 2013-12-17 - als er feedback is

Notulen vorige vergaderingen
Februari:
https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20140204
Januari:
https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20140128
https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20140121
https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20140114
https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20140107

2013: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20131217

Totaaloverzicht:
https://wiki.piratenpartij.nl/notulen

Chatlog:
[20:16:51] Ikke connected.
[20:16:53] Ikke entered channel.
[20:17:06] Landgraaf is now unmuted.
[20:17:58] Jan_Hopmans connected.
[20:18:57] Dulf connected.
[20:18:57] Dulf moved in from Piratenpartij by the server.
[20:19:32] Bokkie is now muted.
[20:19:33] Bokkie is now unmuted.
[20:22:42] RolandL connected.
[20:22:47] RolandL entered channel.
[20:24:24] Dulf disconnected.
[20:24:40] Dulf connected.
[20:24:40] Dulf moved in from Piratenpartij by the server.
[20:25:06] arnoud connected.
[20:25:06] arnoud moved in from Piratenpartij by the server.
[20:25:50] To Ledenraad: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20140211
[20:26:44] Sysyphus entered channel.
[20:28:54] Lisa entered channel.
[20:28:55] berkes entered channel.
[20:28:57] Jan_Hopmans entered channel.
[20:29:30] quisqo entered channel.
[20:29:31] (Channel) Jan_Hopmans: linkje?
[20:29:36] Harmke connected.
[20:29:37] (Channel) Jan_Hopmans: ( ja ben weer lui. :P )
[20:29:40] To Ledenraad: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20140211
[20:29:43] Harmke entered channel.
[20:29:54] (Channel) RolandL: De ALV kan evt na afloop aan de hand van de audio opname genotuleerd worden
[20:29:55] (Channel) Landgraaf: ff wc
[20:29:59] Bokkie started recording.
[20:30:04] Recording started
[20:30:06] arnoud started recording.
[20:30:10] davidd connected.
[20:30:12] davidd entered channel.
[20:30:57] (Channel) Lisa: zijn de statuten wel geratificeerd?
[20:33:26] (Channel) Ikke: who the fuck cares
[20:34:21] (Channel) RolandL: We hebben prioriteiten, laten we daar eerst eens mee beginnen
[20:35:09] (Channel) Jan_Hopmans: Thijs als je net wat zei klink je erg zacht.
[20:35:15] (Channel) Ikke: kweet
[20:35:16] (Channel) RolandL: Dat we niet weten wie dat is, is ook de reden dat ik hem niet vermeld, Lisa ;)
[20:35:40] (Channel) Lisa: hij luistert wel mee en neemt dus kennis van het verloop = relevant imo
[20:35:56] (Channel) Jan_Hopmans: Versta je helaas echt niet thijs. ^'^'
[20:36:11] To Ledenraad: iedereen kan naluisteren, dus of er nu iemand al meeluisterd maakt echt niet uit :)
[20:36:35] (Channel) Lisa: ook waar :D
[20:37:44] (Channel) RolandL: Het zalencentrum heeft wel wifi maar dat werkte toendertijd niet goed
[20:41:31] (Channel) Jan_Hopmans: Dacht mijn mail was bijgelezen; david was de titel van je planning? Kijk er overheen.
[20:41:47] (Channel) Dulf: [Bestuur-Ledenraad] Tijdschema ALV 16 februari
[20:41:52] (Channel) Dulf: [Bestuur-Ledenraad] Tijdschema ALV 16 februari
[20:42:27] (Channel) Jan_Hopmans: thx
[20:42:32] (Channel) Jan_Hopmans: zat dus in de verkeerde folder te zoeken. :P
[20:42:55] Wiel connected.
[20:42:58] Wiel entered channel.
[20:43:54] (Channel) Lisa: ♥ @ Ikke
[20:45:00] Hurbie connected.
[20:45:02] Hurbie entered channel.
[20:45:08] Hurbie is now unmuted.
[20:47:29] (Channel) Sysyphus: Hear Hear!
[20:48:18] (Channel) RolandL: presentatie -> kiesco verhaal -> vragen
[20:48:56] (Channel) RolandL: Is het niet beter iemand van de kiesco het woord te laten voeren?
[20:49:28] Danny is now muted.
[20:51:03] (Channel) Ikke: de eerste indruk is juist heel belangrijk
[20:51:08] (Channel) Ikke: die moetne we niet aan de kiesco geven
[20:51:22] (Channel) Jan_Hopmans: Dus per groepje of:
[20:51:31] (Channel) RolandL: ik ben het eens met Thijs. Laat de kandidaten zelf de eerste indruk geven
[20:51:32] (Channel) Ikke: tussen presentatie & vragen dan
[20:51:33] (Channel) Jan_Hopmans: Presentatie > Kiesco > Vragen
[20:52:24] (Channel) Dulf: +1
[20:52:33] (Channel) Khannea: +1
[20:52:52] (Channel) Ikke: presentatie: 5 min, 1 min kiesoc, 4 min vragen
[20:53:19] (Channel) RolandL: Ik ben zelf van plan aanwezig te zijn
[20:53:19] (Channel) Ikke: nah samir
[20:53:24] (Channel) Ikke: is wel goed zo
[20:55:27] (Channel) Khannea: Klinkt acceptabel.
[20:55:33] (Channel) Ikke: laat de kiesco tijd van de presentatie nemen
[20:56:33] (Channel) Jan_Hopmans: Zoals Thijs het zegt vindt ik goed.
[20:56:36] Argure connected.
[20:56:36] Argure moved in from Piratenpartij by the server.
[20:56:36] Argure is now muted.
[20:56:59] (Channel) Ikke: maar die vragen zijn dus al voor de kiescie zijn praatje ingeleverd
[20:57:08] (Channel) Lisa: ♥ @ Argrrrrrr
[20:57:17] (Channel) Ikke: tijdens presentatie: vragen op papier inleveren
[20:57:23] (Channel) Ikke: tijdens kiescie: ophalen
[20:57:31] (Channel) Ikke: daarna vragen behandelen
[20:57:33] (Channel) Ikke: denk ik?
[20:58:20] (Channel) Khannea: In het vervolg - als kandidaten zich voorstellen in de vorm van een TouTube video, holy shit wat zou dat de boel stroomlijnen.
[20:58:20] (Channel) Bokkie: Ikke: dat klinkt aannemelijk.
[20:59:10] (Channel) RolandL: Samir, ik vind het niet netjes dat jij je als kandidaat zo intensief met de procedure bemoeit ten einde een situatie te regelen die voor jouzelf gunstiger is
[20:59:23] (Channel) Ikke: Het is uiteindelijk een random grab uit de vragenbak, die ten allen tijden ingeleverd kunnen worden
[20:59:40] (Channel) Ikke: dus uiteindelijk regeert de kans
[20:59:41] (Channel) Sysyphus: RolandL: Ik zal die schijn idd niet riskeren en me verder buiten deze discussie plaatsen.
[20:59:48] (Channel) Ikke: geluk hebben is ook een belangrijke kwaliteit
[20:59:58] (Channel) Lisa: @ Khannea: oneens, want getsie Google.
[21:01:10] (Channel) RolandL: presentatie kandidaat -> presentatie kiesco -> pauze + vragen inleveren -> vragen
+1 Jan
[21:01:15] (Channel) Khannea: Lisa generiek video, URL van video in avi formaat, gelinkt op PP site.
[21:01:17] (Channel) Dulf: +1
[21:01:25] (Channel) Khannea: In de toekomst een idee.
[21:01:25] To Ledenraad: gewoon op pp owncloud :)
[21:01:28] (Channel) Khannea: Niet voor nu.
[21:01:42] (Channel) Lisa: ik doe geen suggesties meer, die worden toch niet gewaardeerd. ;)
[21:01:52] (Channel) Ikke: dan negeren we vragen over de kiesco gewoon
[21:02:04] (Channel) Dulf: Lisa, ik snap je frustratie, maar graag niet prikken...
[21:02:10] (Channel) Dulf: passief aggressief etc
[21:02:14] (Channel) Sysyphus: HEAR HEAR
[21:02:22] (Channel) Lisa: Dulf: ik was met Khannea in gesprek.
[21:02:34] (Channel) Sysyphus: Lisa: Agressief prikken is ook leuk, vraag maar aan K :P
[21:02:37] (Channel) Ikke: davidd, waar wil je hiermee naar toe?
[21:02:38] (Channel) Dulf: "get a room" :)
[21:03:29] bob connected.
[21:03:29] bob moved in from Piratenpartij by the server.
[21:03:33] (Channel) Lisa: hey Khannea... psst... pssst... wanna get in a room with me? wink wink nudge nudge
[21:03:41] (Channel) RolandL: zet er dan 1-2 minuten tussen vragen aan groep a en presentaties groep b
[21:04:06] (Channel) Lisa: ++++++++++ @ Ikke
[21:04:18] (Channel) Argure: je zal sowieso twee pauzes moeten inplannen
[21:04:20] (Channel) Argure: simpelweg
[21:04:26] (Channel) Argure: omdat ik niet vijf uur achtereen audio ga schuiven
[21:04:31] (Channel) Argure: ik wil nl. ook zelf nog even een sigaret kunnen doen
[21:04:38] (Channel) Argure: en ik kan niet zo makkelijk tussendoor even naar butien
[21:04:39] (Channel) Argure: thx.
[21:05:15] (Channel) Ikke: patrick!
[21:05:16] (Channel) Ikke: :P
[21:05:29] To Ledenraad: tsja, ik ga 'mijn tijd' niet wachten op rokers :)
[21:05:34] (Channel) Argure: np
[21:05:35] (Channel) RolandL: ik heb bezwaar
[21:05:36] (Channel) Khannea: Nee
[21:05:38] (Channel) Argure: AlexHaan
[21:05:41] (Channel) Argure: dan heb je simpelweg
[21:05:42] (Channel) Argure: in 'jouw tijd'
[21:05:43] (Channel) Argure: geen geluid
[21:05:44] (Channel) Argure: :P
[21:05:50] (Channel) Lisa: [21:05:36] (Channel) RolandL: ik heb bezwaar
[21:05:50] (Channel) RolandL: op die manier is ook de kiesco met een vage opdracht aan de slag gegaan
[21:05:52] (Channel) Lisa: [21:05:36] (Channel) RolandL: ik heb bezwaar
[21:06:02] (Channel) Lisa: [21:05:36] (Channel) RolandL: ik heb bezwaar
[21:06:05] (Channel) Khannea: RolandL?
[21:06:41] (Channel) Hurbie: Arnoud, zou dit keer een verslagje willen schrijven voor de nieuwsbrief? Ik ben afgelopen dagen echt druk bezig geweest voor de PP en ik wil zo even niksen :3
[21:06:59] (Channel) Ikke: Nou RolandL, dan zet je afwegingen mee waar je een fatsoenlijk antwoord op wil hebben
[21:07:10] (Channel) Lisa: FYI: nieuwsbrief hoeft slechts 1x p/mnd
[21:07:32] (Channel) Hurbie: ja weet ik, maar probeer het elke week bij te houden
[21:08:12] (Channel) RolandL: De leden horen vooraf te weten wat hun stem waard is
[21:08:19] (Channel) Ikke: Zie het als de basis, waar je beargumenteerd in mag schuiven
[21:09:20] (Channel) RolandL: Laten we het simpel houden
1ste ronde: leden kiezen of ze voor of tegen de kandidaten zijn. individuale leden kunnen afgewezen worden
2de ronde: volgorde bepalen

[21:10:11] (Channel) RolandL: kandidaten zonder draagvlak horen niet op de lijst thuis
[21:11:31] (Channel) RolandL: Jan +1
[21:11:58] (Channel) davidd: in samirs voorstel is het aantal kandidaten belangrijker dan de geschiktheid
[21:12:54] (Channel) RolandL: Als we slechts 3 kandidaten overhouden is dat meer dan voldoende. Er is geen risico voor de partij als kandidaten zonder draagvlak onder de leden worden afgewezen
[21:13:09] (Channel) Argure:
wat samir zegt
[21:13:12] (Channel) Argure:
is ook het uitgangspunt
[21:13:13] (Channel) Argure:
van Polly
[21:13:21] (Channel) Lisa: kwaliteit > kwantiteit, ongeacht het aantal lange zinnen wat je er tegenaan gooit om me van iets anders te overtuigen.
[21:13:30] (Channel) Argure:
een-dimensionaal (ja/nee) stemmen is geen goede methode om draagvlak van kandidaten te meten
[21:14:05] (Channel) Dulf: Gaat niet om meer of minder draagvlak, maar om expliciet van de lijst af te houden
[21:14:13] Prutzenberg_ connected.
[21:14:13] (Channel) Ikke: Wat dacht je ervan
[21:14:22] (Channel) Ikke: dat je ook negatief kunt stemmen
[21:14:24] (Channel) Ikke: die en die niet
[21:14:29] (Channel) Bokkie: Hallo Prutzenberg
[21:14:29] (Channel) Ikke: maar dan niet meer positief
[21:14:31] (Channel) Argure:
Ikke: -1 is een hogere plek dan 1
[21:14:33] (Channel) Argure:
:P
[21:14:34] (Channel) Ikke: i.e. die en di ewel
[21:14:40] Daniel connected.
[21:14:45] Daniel disconnected.
[21:14:49] (Channel) Ikke: dus je kunt OF positief stemmen OF negatief
[21:15:36] Prutzenberg_ entered channel.
[21:15:46] (Channel) RolandL: Samir's voorstel houdt in dat een incompetente kandidaat met een kleine fanatieke achterban meer kans heeft dan een kleurloze kandidaat waar niemand voor of tegen is
[21:17:23] (Channel) bob: wie leidt deze vergadering?
[21:17:30] To Ledenraad: Bokkie
[21:17:34] (Channel) Lisa: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20140211
[21:17:35] Cath connected.
[21:17:35] (Channel) bob: check
[21:17:37] Cath entered channel.
[21:17:48] (Channel) bob: thanks
[21:18:08] (Channel) RolandL: Samir wil gewoon een methode waarbij hij vrijwel zeker is van een plek op de lijst. Ik vind het nog steeds niet netjes dat hij zich zo intensief bemoeit met de procedure van een stemming waar hij zelf aan meedoet
[21:18:15] (Channel) Khannea: Dan je wel dat je mijn suggestie overneemt.
[21:18:30] To Ledenraad: Khannea, dat is schulze eigenlij al
[21:20:00] (Channel) Argure:
RolandL: ik vind het oko niet zo netjes dat je je intensief bemoeit met de procedure op de ALV nadat jouw kiescommissie heeft geprobeerd de stem van de ALV te kapen
[21:20:04] (Channel) Argure:
maar daar hoor je me ook niet continu over
[21:20:16] (Channel) Argure:
( ≖‿≖)
[21:20:39] (Channel) Lisa: gek genoeg ben ik het eens met zowel Roland in dezen, als met Patrick.
[21:20:46] (Channel) Hurbie: Ik heb helaas geen tijd gehad om me te verdiepen in stem methodes, ik hou me dus even meer op de achtergrond
[21:20:57] (Channel) RolandL: ik ga dan mensen aanmoedigen om te stemmen dat ze maximaal 3 mensen op de lijst willen
[21:22:16] (Channel) RolandL: Ik wil gewoon willen stemmen dat Jan, Pier en Tjoris wel geschikt vind en corneel niet
[21:23:46] (Channel) Ikke: tl;dl
[21:24:03] (Channel) Lisa: tik tak, tik tak, nog 5 dagen en de LR bakkelijt nog even door :D
[21:24:22] (Channel) bob: Moet er uiteindelijk niet gestemd worden wat er gekozen wordt?
[21:24:23] (Channel) Jan_Hopmans: Maar volgens mij is alles gezegd.
[21:24:29] (Channel) Jan_Hopmans: hoor mezelf en ieder ander in herhaling vallen.
[21:25:17] (Channel) RolandL: Ik denk dat het de meeste mensen weinig kan schelen* hoeveel* mensen er op de lijst staan, zolang die mensen maar geschikt zijn en draagvlak hebben
[21:25:55] berkes is now muted.
[21:28:36] (Channel) Lisa: samir is tegen filtering door kiescie én tegen uitsluiten van malloten van de lijst? huh? ik snap um niet meer.
[21:28:51] (Channel) Sysyphus: Nee, ik ben VOOR uitsluiten gekkies !
[21:28:55] (Channel) Argure:
het punt van samir is dat als je een minderheidsstemmer bent (en je kandidaten dus buiten worden gesloten)
[21:29:03] (Channel) Argure:
de volgordestemming daarna ook minder waard is
[21:29:07] (Channel) Sysyphus: Ben /tegen/ disenfrencised resultaten.
[21:29:35] (Channel) Argure:
nee
[21:29:39] (Channel) Argure:
de lijst van 11 mensen
[21:29:42] (Channel) Argure:
die wordt dan ineens afgekapt
[21:29:47] (Channel) Argure:
omdat er ineens mensen worden buitengesloten
[21:29:58] (Channel) Argure:
stel mijn voorkeur voor positie 2, 4 en 8 worden door de ALV 'weggestemd'
[21:30:06] (Channel) Lisa: inb4 "stemming ongeldig!1one!!1!!!!eleven!!!"
[21:30:06] Cath disconnected.
[21:30:07] (Channel) Argure:
dan is mijn voorkeur voor positie 1, 3, 5, 6 etc. minder waard
[21:30:50] To Ledenraad: sorry, ik moet niet sarcastisch spreken .. dus niet-niet, maar gewoon ja :)
[21:31:08] (Channel) bob: moet er niet gestemd worden, er staat nog veel meer op de agenda. volgens mij is de meerderheid er over uit.
[21:31:23] (Channel) Lisa: welkom bij de LR, bob ;)
[21:31:31] (Channel) RolandL: dat betekent dus dat als ik pietje niet op de lijst wil terwijl die op #8 staat, dat ik dan stem dat er maximaal 7 aangeef en iedereen die daaronder staat, dan automatisch alle andere lager geplaatste kandidaten ook moet afwijzen
[21:32:07] To Ledenraad: maar dan moet je strategisch gaan stemmen.. want als er veel mensen voor 6 en 8 posities is maar juist niet voor 7, dan moet je dus 6 stemmen
[21:32:24] (Channel) Ikke: fuck deze discussie echt
[21:32:32] (Channel) Hurbie: wie zal de meeste 'gekkie' stemmen krijegn?
[21:32:38] (Channel) Dulf: Ikke
[21:32:51] (Channel) Lisa: ik wil weten wie de gekkies zijn :D
[21:33:01] (Channel) Argure: marcel tjoeng is een gekkie
[21:33:13] (Channel) Argure: en stel ik wil marcel op positie 3 en die wordt in de ja/nee stemming weggestemd
[21:33:20] (Channel) Landgraaf: @lisa ik niet ( ik doe niet mee )
[21:33:33] (Channel) Argure: dan is mijn relatieve voorkeur tussen 2 (pietje) en 4 (bert) minder waard
[21:33:35] To Ledenraad: argure is niet anders dan dat iedereen anders hem onderaan zet
[21:33:37] (Channel) Hurbie: ik geloof toch dat de meeste haarp/reptillian/chemtrail gekkies op SOPN stemmen
[21:33:39] (Channel) berkes: Ik kan helaas nog maar max 20 minuten hier zijn. Als we het niet halen om het punt waarin er mogelijk vragen aan mij zin te halen voor die tijd, dan kan ik ze sowiezo per mail beantwoorden. (sorrie, ik wil de druk iig niet opvoeren :))
[21:33:39] (Channel) Argure: dan iemand die 3 (pietje) en 3 (bert) stemt
[21:33:40] To Ledenraad: en er maar 5 plekken zijn
[21:34:12] To Ledenraad: oh. berkes.. daar komen we denk ik sowieso niet aan toe. Heeft ook geen prioriteit over andere heel belangrijke punten
[21:34:14] (Channel) Jan_Hopmans: STEMMEN GRAAG!
[21:34:16] (Channel) Jan_Hopmans: T_T
[21:34:21] (Channel) RolandL: genoeg!
[21:34:30] (Channel) Lisa: respect voor de voorzitter == nul komma nul :D
[21:34:43] (Channel) Dulf: Grijp in dan?
[21:34:47] (Channel) RolandL: Lisa, waarom denk je dat brinkie het zat was?
[21:34:50] (Channel) berkes: okay. In dat geval wacht ik de vragen per mail af. Alvast dank!
[21:34:57] To Ledenraad: jij ook
[21:34:57] (Channel) Lisa: wie, ik? ik ben geen LR of presidium
[21:35:02] (Channel) Dulf: :)
[21:35:15] berkes is now muted and deafened.
[21:35:34] (Channel) Lisa: Ber: ik had je gewaarschuwd. ;)
[21:36:33] (Channel) Lisa: hahaha
[21:36:40] (Channel) Ikke: en dat allemaal, in 5 dagen
[21:36:53] (Channel) Lisa: ja ja... organisatie á la LR lol
[21:36:59] (Channel) Dulf: pfff
[21:37:01] (Channel) RolandL: het zijn de leden die voor de kandidaten moeten knokken tijdens de verkiezing. Als de leden een kandidaat 'haten' zullen ze ook niet voor die kandidaat willen knokken dus kan die kandidaat, in het belang van de partij, beter niet op de lijst staan
[21:37:06] (Channel) Dulf: +1
[21:38:12] (Channel) Ikke: nu nog van discussie
[21:38:30] (Channel) Dulf: Voorstel: Schulze methode gebruiken om rangorde van alle kandidaten te bepalen met daarnaast per kandidaat een ja/nee stem als advies aan de ledenraad.
[21:38:39] (Channel) davidd: +1
[21:38:41] (Channel) Dulf: +1
[21:38:44] (Channel) Landgraaf: +1
[21:38:48] (Channel) arnoud: +1
[21:39:12] (Channel) Khannea: +1
[21:39:20] (Channel) Hurbie: 0
[21:39:21] (Channel) RolandL: ik vind dat de stem van de leden meer waard dient te zijn dan slechts een advies aan de LR
[21:39:32] (Channel) Danny: 0
[21:39:35] (Channel) Jan_Hopmans: +1
[21:40:20] To Ledenraad: dat zeker rolandl een zeer zwaarwegend advies
[21:40:56] (Channel) RolandL: op voorwaarde dat de LR publiekelijk moet verantwoorden indien er afgeweken wordt van dit advies stem ik voor
[21:41:35] (Channel) Lisa: tl;dr: kiescie is zinloos, in het vervolg niet meer vragen aan mensen een voorselectie te maken
[21:43:10] (Channel) arnoud: lisa: dat bedacht ik ook net, al die moeite personen te interviewen aan de andere kant van NL, en dan wordt er niets mee gedaan :(
[21:44:00] (Channel) Hurbie: kan de kiesco in de toekomst niet alleen background check doen via gezondheidsverklaring/veklaring van goed gedrag?
[21:44:13] (Channel) arnoud: naja, niets, we kunnen kort advies geven tijdens de alv
[21:44:39] (Channel) Khannea: Zijn er andere logistieke methoden naast gedoe met papiertjes om dit te stroomlijnen?
[21:44:51] (Channel) Sysyphus: JA
[21:45:04] (Channel) arnoud: iemand moet toch eider persoon eenmaal gezien hebben, maar idd, presentatie op een alv komt in de buurt
[21:45:28] (Channel) Hurbie: brb
[21:45:51] (Channel) Bokkie: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20140211
[21:46:12] (Channel) RolandL: Hij heeft zich nooit bij de kiesco aangemeld
[21:46:33] (Channel) Khannea: Ik geloof dat Ahmed claimt dat hij zich al eerder had aangemeld maar dat dat (..) misgegaan is
[21:47:05] (Channel) Dulf: We staan zes dagen voor de ALV, en ik maak me zorgen of er wel wat gebeurt. Op de website staat nog steeds geen aanvangsttijd laat staan een agenda voor komende zondag. Wat worden de mogelijkheden voor machtigingen en deelname op afstand? Welke dingen worden wel en niet behandeld?
[21:47:10] (Channel) Harmke: waarom staat mijn naam in de pad bij 'onthouding' ik zit niet in de LR?
[21:47:26] (Channel) Harmke: yep
[21:47:58] (Channel) arnoud: het lijkt erop dat Ahmed een mail gestuurd heeft aan Kees, maar die mail verloren is gegaan, Ahmed heeft er niet aangedacht de mail te sturen aan het correcte email adres (kiesco, lr, bestuur)
[21:48:15] (Channel) RolandL: Deelname op afstand is volgens mij niet mogelijk. machtigingen lopen volgens mij vie presidium
[21:48:43] (Channel) Argure:
dan moet je alle kandidaten
[21:48:46] (Channel) Argure:
die te laat zijn
[21:48:48] (Channel) Argure:
nog toelaten
[21:48:50] (Channel) Ikke: er zijn al 3 mensen afgewezen vanwege te laat
[21:48:58] (Channel) Ikke: en die waren maar een paar weken te laat
[21:49:00] (Channel) Ikke: natuurlijk
[21:49:06] (Channel) RolandL: we hebben al 3 kandidaten afgewezen omdat ze te laat waren. Dan kunnen we het niet maken hem wel mee te laten doen
[21:49:09] (Channel) Ikke: de kiesco had nooit mensen moeten afwijzen op basis van te laat
[21:49:19] (Channel) Ikke: maar das een andere discussie
[21:50:30] (Channel) Khannea: Ik moet me terugtrekken ivm met andere onine activiteiten.
[21:50:33] (Channel) Khannea: Tot volgende week
[21:50:36] To Ledenraad: doei!
[21:50:38] (Channel) RolandL: Is hij die man in de rolstoel? Dan heb ik wel een goede indruk van hem maar hij is helaas wel te laat
[21:50:44] (Channel) Hurbie: doeiii
[21:50:45] (Channel) Khannea: Ik geef mijn stem over aan Herbie
[21:50:55] (Channel) Hurbie: okee, dank je!
[21:51:54] (Channel) Ikke: koppel dit besluit dan wel naar hem terug
[21:52:17] (Channel) berkes: Ik ben ook weg; zoals gezegd: ik zal vanavond en ook morgen mijn mail in de gaten houden voor evt vragen vanuit de LR over Nijmegen/Lensink.
[21:52:18] (Channel) Ikke: maar op zich, kansen pakken waar ze lopen
[21:52:28] (Channel) Prutzenberg_: ahmed kan ook heel goed de MEP's assisteren in brussel op hun kantoor
[21:52:31] (Channel) Ikke: niet jezelf in de vingers snijden met je eigen regels
[21:52:33] (Channel) Ikke: je bent god niet
[21:52:42] (Channel) Sysyphus: Aahmed is te zwaar voor MEPs
[21:52:53] Khannea disconnected.
[21:53:07] berkes disconnected.
[21:53:08] (Channel) Sysyphus: MEPs zijn te incompetent om zijn assistent te zijn.
[21:53:41] (Channel) Hurbie: jammer dat hij wat laat was met reageren, ik heb zn CV gezien :O echt indrukwekkend
[21:53:45] zzzx disconnected.
[21:53:54] (Channel) Ikke: so the fuck what
[21:54:00] (Channel) Ikke: WAT VERLIES JE DAAR MEE?
[21:54:19] (Channel) RolandL: Het kabinet kan ieder moment vallen. Dan krijgt hij alsnog een kans maar dan in Nederland
[21:54:46] (Channel) Hurbie: Roland ik denk wel dat je gelijk kan hebben
[21:54:58] (Channel) Dulf: Klopt
[21:55:13] (Channel) Ikke: kijk hier eens naar de bril: wat kunnen we winnen, wat kunnen verliezen
[21:55:20] (Channel) Hurbie: ik hoop iig dat Opstelten opstapt in maart 8)
[21:55:33] (Channel) Dulf: wat ik van hem heb meegekregen willen we hem wel hebben... maar nu voor EU is gewoon te laat
[21:55:34] (Channel) Ikke: zonde weer jongens
[21:55:35] (Channel) Ikke: zonde
[21:56:33] (Channel) RolandL: Lisa +1
[21:57:06] (Channel) RolandL: De vacature heeft ruim een maand open gestaan op de voorpagina van onze website
[21:57:18] (Channel) Ikke: het gaat erom dat sommige regeltjes belangrijker zijn effectiviteit
[21:57:52] (Channel) Hurbie: kunnen we erover stemmen?
[21:58:20] (Channel) Hurbie: ik snap wel alle kanten van het verhaalhoor
[21:58:41] (Channel) RolandL: we kunnen niet voor iedere kandidaat andere regels aanhouden
[21:58:50] (Channel) Landgraaf: hij is MAAR 1 maand telaad ?
[21:59:06] (Channel) RolandL: nee landgraaf, hij is 2 maanden te laat
[21:59:10] (Channel) Ikke: Landgraaf: half november oid
[21:59:28] (Channel) Landgraaf: oke nog erger dus
[22:00:00] (Channel) RolandL: de termijn sloot 1 week na het piratenweekend/ALV in Delft
[22:00:08] (Channel) Prutzenberg_: op de alv is flink ingepraat op potentiele kandidaten
[22:00:56] (Channel) RolandL: Samir en Marcel worden geen beide door de kiescommissie aanbevolen
[22:01:45] (Channel) Ikke: guis
[22:01:46] (Channel) bob: er staan volgens mij nog veel meer punten op de vergadering
[22:01:58] (Channel) Ikke: get on with it
[22:02:04] (Channel) RolandL: brinkie kan niet in zijn eentje namens de kiesco een besluit terugdraaien
[22:02:18] (Channel) bob: Bokkie, volgende punt!
[22:02:20] (Channel) bob: of stemmen.
[22:02:53] (Channel) Argure:
welke drie mensen zijn dat dulf?
[22:02:59] (Channel) Ikke: ikke, ikke ikke
[22:03:02] (Channel) Argure:
ik wil om ongeveer 11 uur in delft wezen
[22:03:04] (Channel) Argure:
om op te bouwen
[22:03:05] (Channel) Ikke: oh en david en bokkie
[22:03:07] (Channel) Argure:
dus dan moet ik wel naar binnen
[22:03:14] (Channel) Ikke: err argure: utrecht
[22:03:14] (Channel) Argure:
oke?
[22:03:16] (Channel) Argure:
I know
[22:03:17] To Ledenraad: Argure doe jij geluid? Dat was nog niet duidelijk
[22:03:19] (Channel) Argure:
err utrecht ja
[22:03:21] (Channel) Argure:
ja
[22:03:26] To Ledenraad: en streamen?
[22:03:31] (Channel) Ikke: ik weet niet hoe dat staat met de zaal
[22:03:33] To Ledenraad: want daar hadden we het in het begin over
[22:03:33] (Channel) Argure:
maar ik wil om 11 uur naar binnen kunnen om het geluid op te zetten
[22:03:37] (Channel) Ikke: moet je bokkie vragen
[22:03:37] (Channel) Argure:
anders ga je niet op tijd kunnen beginnen
[22:03:42] (Channel) Argure:
AlexHaan: streaming doe ik ook
[22:04:06] (Channel) Argure:
ik ga er van uit dat er internet weer aanwezig is
[22:04:08] (Channel) Ikke: LR STFU
[22:04:11] (Channel) Argure:
lol....
[22:04:12] (Channel) Argure:
lol
[22:04:12] (Channel) Ikke: thx
[22:04:13] (Channel) Argure:
lol.
[22:04:14] (Channel) Ikke: :)
[22:04:15] (Channel) Argure:
lol.
[22:04:17] To Ledenraad: ga daar niet van uit :) net als vorige keer
[22:04:18] (Channel) Argure:
"geen internet"
[22:04:19] (Channel) Argure:
lol.
[22:04:29] (Channel) Sysyphus: Internet had zich verslapen en was niet aanwezig :P
[22:04:31] (Channel) Argure:
Dulf++
[22:04:38] (Channel) Argure:
ik heb 4 mbps up nodig
[22:04:40] (Channel) Ikke: als mogelijk
[22:04:46] Danny is now unmuted.
[22:05:04] (Channel) Argure:
ik wil graag uiterlijk DONDERDAG weten
[22:05:06] (Channel) Argure:
of er internet
[22:05:11] (Channel) Argure:
en met welke uplinksnelheid
[22:05:14] (Channel) Argure:
thx.
[22:05:28] (Channel) Ikke: 2 euro?
[22:06:05] (Channel) RolandL: hebben wij een budget als LR?
[22:06:16] To Ledenraad: wist ik niet :)
[22:06:21] (Channel) Ikke: maar neem je de sims ook mee?
[22:06:31] (Channel) Argure:
stort het geld maar
[22:06:36] (Channel) Argure:
dan koop ik hem wel.
[22:06:47] (Channel) Argure:
als samir de AP/dongel meeneemt
[22:06:48] (Channel) Argure:
sure
[22:06:51] (Channel) Argure:
Lisa: of bob
[22:06:53] (Channel) Argure:
idc
[22:07:00] (Channel) bob: wat is de vraag?
[22:07:00] (Channel) Prutzenberg_: eerst bob
[22:07:05] (Channel) Ikke: ok, dank je wel LR, zijn er nog andere details die jullie plenair willen regelen
[22:07:10] (Channel) Argure:
andere detail
[22:07:15] (Channel) Argure:
*KAN IK* om 11 uur naar binnen?
[22:07:19] (Channel) Argure:
11 uur a 11:30
[22:07:36] (Channel) Argure:
ja, brinkie heeft de zaal geregeld, maar brinkie is weg, I dunno
[22:07:46] (Channel) bob: organisatorische zaken kunnen buiten de vergadering toch?
[22:07:48] (Channel) Argure:
maar ik moet minstens een uur hebben om op te bouwen; en dat is nog doorwerken
[22:08:11] (Channel) Ikke: kunnen jullie nog even bomen
[22:08:16] (Channel) Ikke: over de catering van de ALV
[22:08:58] (Channel) Argure:
ik ga er van uit dat al mijn koffie op kosten van de partij zijn :P
[22:09:02] (Channel) Bokkie: Bob: kun jij Argure 50 euro uit de Ledenraadkas/Partijkas sturen voor de aanschaf van Streaming benodigdheden?
[22:09:21] To Ledenraad: argure krijg jij die dag van mij drinken, goed?
[22:09:34] (Channel) Argure:
AlexHaan: that was a joke(tm)
[22:09:52] To Ledenraad: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20140204 mail vanaf regel 741
[22:09:52] (Channel) Landgraaf: ff iest belangrijks : ik ben slapen
[22:09:54] (Channel) Landgraaf: ff iest belangrijks : ik ben slapen
[22:10:01] To Ledenraad: :)
[22:10:38] (Channel) Argure:
NEE
[22:10:39] (Channel) Argure:
de ALV
[22:10:40] (Channel) Hurbie: welterust!
[22:10:44] (Channel) Argure:
HEEFT AL BEPAALD
[22:10:50] (Channel) Argure:
dat zij dat besluit nemen
[22:12:45] (Channel) Lisa: mijn advies: leg het aan de leden voor, want anders wordt het een heel stuk lastiger om de ratificatie uit te leggen aan de overige PP-EU founding members.
[22:12:50] (Channel) Argure: als argure-raad adviseer ik niet deel te nemen aan de PPEU in huidige vorm
[22:12:52] (Channel) Argure: zeau.
[22:13:08] (Channel) Argure:
Lisa: het moet aan de leden voorgelegd worden
[22:13:11] (Channel) Argure:
dat is de afgelopen alv besloten
[22:13:18] (Channel) Lisa: oh ja! :D
[22:13:18] (Channel) Argure:
er is nu immers een alv voor 1 maart
[22:13:29] (Channel) Dulf: als ons beleid erdoor vastgelegd wordt absoluut wel ja
[22:14:14] (Channel) Argure:
s/gordon/lola/
[22:14:15] To Ledenraad: waar 'onze invloed' 'samirs invloed' was
[22:14:21] (Channel) Argure: ( ≖‿≖)
[22:14:22] (Channel) Jan_Hopmans: Volgens mij iets met bullshit. :/ Kan me niet voorstellen als NL in zijn eentje meer invloed heeft als meerdere lopende PP'en die zelf van alles organiseren bij elkaar.
[22:14:41] (Channel) Jan_Hopmans: En dat ten tijden waar geen enkele verslaggeving naar de rest van PPNL bestaat.
[22:14:42] (Channel) RolandL: gezien de hoge mate van onprofessionaliteit in ppnl is het maar goed ook dat we minder invloed hebben
[22:15:13] (Channel) Lisa: 'mijn mensen' lol
[22:15:17] To Ledenraad: Volgens mij moeten we maar observer member worden. dan later eventueel toetreden
[22:15:31] (Channel) Hurbie: welterusten
[22:15:37] Danny disconnected.
[22:15:42] Landgraaf disconnected.
[22:15:50] (Channel) Argure:
mijn voorstel is bek houden en afwijzen
[22:15:51] (Channel) Argure:
lol
[22:16:03] (Channel) Lisa: hoe vertaal ik dat @ pp-eu? :P
[22:16:32] (Channel) RolandL: fuck inlvoed. Het gaat niet om onze eigen belangen maar die van ppeu
[22:16:45] (Channel) Argure:
Lisa: simpel, "Hoi PPEU jullie doen niets van waarde en bekvechten nog meer dan de vergadering atm zonder uberhaupt iets te bereiken buitenom geld door te sluizen naar Mab, succes en wij doen niet mee, kthxl8r"
[22:16:47] (Channel) Argure:
( ≖‿≖)
[22:17:23] (Channel) Argure: bestuur en """consultants"""
[22:17:25] (Channel) Argure: >consultants
[22:17:28] (Channel) Argure:
lol.
[22:17:33] (Channel) Jan_Hopmans: Waar staat dat?
[22:17:36] (Channel) Argure:
de begroting
[22:17:38] (Channel) Jan_Hopmans: Ik zie dat er niet in staan.
[22:17:42] (Channel) Argure:
5000 euro
[22:17:45] (Channel) Argure:
is de huur
[22:17:50] (Channel) Lisa: ITS OVER 9000!
[22:17:53] (Channel) Dulf: per jaar?
[22:17:58] (Channel) Lisa: ik wil bewijs van deze beweringen en beschuldigingen.
[22:17:59] (Channel) Argure:
Jan: dit was de begroting die ik in volgens mij september zag
[22:18:00] (Channel) Jan_Hopmans: Heb het pas gelezen onderweg naar Duitsland. Waar is staat het?
[22:18:02] (Channel) Argure:
zoals opgesteld door Anders Kleppe
[22:18:16] (Channel) Jan_Hopmans: ( de statuten gelezen. )
[22:18:20] (Channel) Argure:
maar ik ben dus o.a. hierom
[22:18:23] (Channel) Argure:
TEGEN deelname aan PPEU
[22:18:29] (Channel) Jan_Hopmans: Argure; heb je linkje?
[22:18:29] (Channel) Argure:
zeker omdat PPEU verder compleet nutteloos
[22:18:34] (Channel) Argure:
Jan: niet bij de hand
[22:18:37] (Channel) Sysyphus: SUBSIDIE
[22:18:38] (Channel) Argure:
maar die kan ik wel ff naar de LR mailen
[22:18:41] (Channel) Jan_Hopmans: Staat niets over in de statuten dus. Enkel in een eventuele begroting.
[22:18:45] (Channel) Sysyphus: TOEGANG TOT BESLUITNEMERS IN DE INSTITUTEN
[22:19:01] (Channel) Argure:
samir: en jij denkt dat de PPEU dat atm gaat bereiken?
[22:19:04] (Channel) Argure:
lol.
[22:19:04] (Channel) Sysyphus: POLITIEKE RESULTATEN BOEKEN IPV LR VERGADERINGEN BOEKEN.
[22:19:09] (Channel) Argure:
PPEU is nog incompetenter en dysfunctionelere
[22:19:11] (Channel) Argure:
dan de LR op dit moment
[22:19:19] (Channel) Argure:
en daar zouden we dan een paar honderd euro per maand voor moeten betalen?
[22:19:20] (Channel) Sysyphus: Amelia gaat President van PPEU worden.
[22:19:22] (Channel) Dulf: dat zijn de voordelen. ik wil de nadelen weten
[22:19:27] (Channel) Argure:
geld dat naar mab en """Consultants""" gaat?
[22:19:30] (Channel) Argure:
pls
[22:19:31] (Channel) Argure: no
[22:20:04] (Channel) Argure:
samir: amelia wordt president van PPEU omdat dat politiek handig is
[22:20:07] (Channel) Argure:
en dat weet je zelf ook
[22:20:10] (Channel) Argure:
:P
[22:20:30] (Channel) Argure:
uhm
[22:20:31] (Channel) Argure:
Dulf
[22:20:35] (Channel) Argure:
de nadelen staan hierboven?
[22:20:42] (Channel) Sysyphus: Ja, maar beter dan enge gregory types of minstens zo erg: De gemiddelde NL piraat
[22:20:49] (Channel) Argure:
niet alleen dat
[22:20:52] (Channel) Argure:
maar de begroting
[22:20:54] (Channel) Argure:
is COMPLETELY WACK.
[22:20:57] (Channel) Sysyphus: NO SHIT
[22:21:00] (Channel) Argure:
die is er wel!
[22:21:08] (Channel) Argure:
opgesteld door Anders Kleppe
[22:21:15] (Channel) Argure:
het leuke is
[22:21:20] (Channel) Argure:
afgaande op 200 euro per maand
[22:21:24] (Channel) Argure:
dan kom je NOOIT aan de begroting
[22:21:30] (Channel) Argure:
de begroting is ongeveer 15000/jaar
[22:21:38] (Channel) Argure:
15000 / 200 == meer dan er uberhaupt EU lidstaten zijn
[22:21:39] (Channel) Argure:
lol.
[22:22:10] (Channel) Argure:
tussen de 200 euro en 5000 euro per jaar, AlexHaan
[22:22:14] (Channel) Argure:
afhankelijk van hoeveel leden je hebt
[22:22:18] (Channel) Argure:
en of je zetels hebt in het EP
[22:22:38] (Channel) Argure:
samir: de PPEU *HEEFT GEEN* politiek proces
[22:22:40] (Channel) Argure:
buitenom de PPEU zelf
[22:22:46] (Channel) Argure:
metapolitiek is fucknutteloos.
[22:25:17] (Channel) Dulf: +1
[22:26:16] (Channel) RolandL: +1 Lisa
[22:26:56] (Channel) bob: vooralsnog zijn we lid van ppi, of helemaal niets meer?
[22:27:17] (Channel) Ikke: Nee, doe mij
[22:27:19] (Channel) Ikke: :P
[22:28:17] (Channel) RolandL: kunnen we ons niet beter verre houden van handjeklap?
[22:29:53] (Channel) Argure: s/zweden/zweden en duitsland/
[22:30:15] (Channel) RolandL: we hebben al een intco om dit te regelen
[22:30:53] To Ledenraad: die komt er op dit moment echter niet aan toe
[22:31:19] (Channel) bob: tot hoe laat vergaderen jullie?
[22:31:25] To Ledenraad: tot heel even
[22:31:26] (Channel) Lisa: sint juttemis
[22:31:27] (Channel) Dulf: veel te laat
[22:31:39] (Channel) Argure:
tot nooit
[22:31:45] (Channel) Lisa: Bob, pro-tip: drank helpt.
[22:31:50] (Channel) Argure:
bekvechten geldt niet als echte vergadering
[22:32:04] (Channel) Argure:
owja
[22:32:05] (Channel) Argure:
Lisa
[22:32:10] (Channel) Argure:
jij nam hard liquor mee toch? :P
[22:32:12] (Channel) Lisa: Argure: in dat geval zou ik zeggen dat de LR al maaaaaanden niet vergaderd heeft. :P
[22:32:15] (Channel) Lisa: yup
[22:32:20] (Channel) Argure:
you'll need it als marcel gaat presenteren
[22:32:25] (Channel) Lisa: hahaha!
[22:32:27] (Channel) Argure:
iig als die net zo praat als dat ie z'n mailtjes schrijft
[22:32:38] (Channel) Lisa: mag ik onder jouw mengpaneel schuilen? :D
[22:32:54] (Channel) Argure:
sure, kun je alle kabels gezelschap houden
[22:33:03] (Channel) Argure:
please leave your scissors at the door
[22:33:13] (Channel) davidd: +
[22:33:17] (Channel) Dulf: +
[22:33:19] (Channel) Hurbie: +1
[22:34:13] gijs_phone connected.
[22:34:22] gijs_phone entered channel.
[22:34:27] (Channel) RolandL: we hebben 10 plusjes nodig om het aan te nemen
[22:34:32] (Channel) Jan_Hopmans: +
[22:34:33] (Channel) arnoud: +
[22:34:41] (Channel) Dulf: ++
[22:34:50] (Channel) RolandL: +
[22:35:59] (Channel) Lisa: drank, bob... drank.
[22:36:26] (Channel) RolandL: een besluit moet >50% voor-stemmen hebben.
[22:36:40] (Channel) RolandL: we hebben nu 18 leden dus zijn er 10 voorstanders nodig
[22:36:42] (Channel) bob: sja, vaak is er al snel overeenstemming, dan is het gewoon afslaan.
[22:36:48] (Channel) bob: is het hoofdstuk erwin al geweest?
[22:37:12] (Channel) bob: Lijkt me dat ze wel een oordeel hebben over het handelen van Henk.
[22:37:20] (Channel) Argure:
herma has been replaced
[22:37:22] (Channel) Argure:
by herma-bot.
[22:37:25] (Channel) RolandL: Erwin kan best een week wachten. Als LR hebben we daar alleen mee te maken als controleurs van het bestuur
[22:37:27] To Ledenraad: :)
[22:37:35] To Ledenraad: wat roland zegt
[22:38:51] gijs_phone disconnected.
[22:39:39] (Channel) RolandL: Lisa, de beroepscommissie gaat alleen over lidmaatschappen/royementen
[22:41:48] (Channel) Argure:
ik ga ook een twitteraccount aanmaken denk ik
[22:42:02] (Channel) Argure:
@Primatenpartij
[22:42:18] (Channel) Lisa: en ik maak @Pirantenpartij
[22:42:20] To Ledenraad: hehe
[22:42:23] To Ledenraad: lol
[22:42:46] (Channel) Argure:
Lisa: met als standpunt: gooi je indentiteitskaart in de pendaalemmer
[22:43:11] (Channel) bob: ik hoor verschillende onderzoeken, waarom wordt het niet vanaf uit LR gecoordineerd?
[22:43:33] (Channel) Sysyphus: LR leden werken samen, maar ook zonder last en ruggespraak.
[22:45:19] guyfawkes disconnected.
[22:45:40] (Channel) Argure:
hax!
[22:45:41] (Channel) bob: pads zijn publiekelijk
[22:46:28] (Channel) RolandL: Bokkie +1
[22:46:40] (Channel) Hurbie: ik versta bob niet
[22:46:49] (Channel) Sysyphus: We zijn bezig met FEITENonderzoek.
[22:47:45] (Channel) bob: ok is duidelijk. dan is het wachten op het handelen van het bestuur.
[22:48:02] To Ledenraad: inderdaad, zoals onze taak
[22:48:10] To Ledenraad: +1 dulf
[22:48:14] (Channel) bob: en van mij part lopen er 1000 onderzoeken, dat maakt me niet uit. maar LR zelf doet dus niets als geheel, alleen enkele individuen
[22:48:16] To Ledenraad: +INF Herma
[22:48:35] (Channel) bob: ik ben gewoon benieuwd hoe het bestuur dit ziet.
[22:48:43] (Channel) bob: ledenraad bedoel ik
[22:49:34] (Channel) Lisa: bob, je mic is naar de klote
[22:49:50] (Channel) Hurbie: kwade opzet wil ik nu nog even geen uitspraken over doen
[22:50:07] (Channel) Sysyphus: Eerst waarheidsbevinding, daarna intentie onderzoek.
[22:50:24] (Channel) Dulf: ok
[22:50:25] (Channel) bob: openstaande vragen hoor ik graag
[22:50:40] (Channel) bob: goed werk hurbie
[22:51:44] (Channel) Dulf: maar bij duidelijke aanwijzingen van kwade opzet van het bestuur wil ik wel al sneller ingrijpen
[22:51:44] (Channel) Hurbie: dank je!!
[22:51:47] (Channel) Jan_Hopmans: We zijn toch klaar trouwens?
[22:51:55] (Channel) Dulf: "duidelijke aanwijzingen"
[22:52:10] Biervat connected.
[22:52:10] Biervat moved in from Piratenpartij by the server.
[22:52:10] Biervat is now muted and deafened.
[22:52:14] (Channel) Sysyphus: @Dulf, ik heb inmiddels half Hilversum gesproken ;)
[22:52:26] (Channel) Lisa: goh... Dirk ook.
[22:52:29] Biervat is now muted.
[22:52:31] Biervat is now unmuted.
[22:52:49] (Channel) Hurbie: eerder willen weten, wanneer is dat? VOOR bestuursvergadering?
[22:53:03] To Ledenraad: niet per se
[22:53:11] To Ledenraad: wanneer het duidelijk is
[22:53:15] (Channel) Dulf: zsm zeg maar
[22:53:16] (Channel) bob: fijne avond
[22:53:20] (Channel) Hurbie: LOL
[22:53:25] (Channel) Wiel: Hoe gaat het verder met het EU programma?
[22:53:30] (Channel) RolandL: fijne avond allemaal
[22:53:35] RolandL disconnected.
[22:53:52] Recording stopped
[22:53:57] Harmke disconnected.
[22:54:12] quisqo disconnected.
[22:54:15] Hurbie disconnected.
[22:54:26] (Channel) Argure: tumbleweed
[22:54:31] (Channel) Ikke: oh
[22:54:42] (Channel) Ikke: daar heb ik pas weken om gezeurd
[22:54:58] arnoud stopped recording.
[22:54:59] (Channel) Ikke: Nadere informatie volgt
[22:55:09] arnoud disconnected.
[22:55:15] (Channel) Argure: lol nee
[22:55:20] (Channel) Argure: dat werkt niet anders Dulf
[22:55:52] Bokkie stopped recording.
[22:55:53] (Channel) bob: niemand belet het om het knap te organiseren toch?
[22:55:59] (Channel) bob: beetje geloof in jezelf.
[22:56:05] (Channel) bob: en orde houden ;-)
[22:56:12] (Channel) Argure: orde houden dat doe ik wel
[22:56:16] (Channel) Argure: als iemand z'n bek niet houdt
[22:56:17] (Channel) Argure: mic uit
[22:56:17] (Channel) bob: ik heb er vertrouwen in!
[22:56:21] (Channel) Argure: keihard kutgeluid door de speakers
[22:56:22] (Channel) Argure: klaar
[22:56:23] (Channel) Argure: lol
[22:56:58] Biervat is now muted and deafened.
[22:57:38] (Channel) Argure: again
[22:57:41] (Channel) Argure: ik verwach
[22:57:45] (Channel) Argure: zonder tegenbericht
[22:57:49] (Channel) Argure: dat ik 11:30 naar binnen kan
[22:57:54] (Channel) Argure: ^ davidd, bokkie, etc.
[22:58:32] Bokkie is now muted and deafened.
[22:59:04] Ikke is now muted and deafened.
[22:59:22] (Channel) bob: top lisa.
[22:59:29] (Channel) bob: 'k ga slapen. fijne avond!
[22:59:38] (Channel) bob: trust
[22:59:43] bob disconnected.
Vorige onderwerp: Notulen Ledenraadsvergadering 2014-02-04
Naar forum gaan:
  


Huidige tijd: Wed Aug 12 20:56:35 CEST 2020